I fili

fili I sottili del tessuto urbano

I fili

I fili